Næringsarealer

Store og fleksible bygninger

Med over 2000 m2 innendørs areal er det rikelig med plass for ulike typer næring. Det er god tilgang til lokalene gjennom store porter. Arealene kan enkelt deles opp mellom flere leietakere og det er gode fasiliteter. Dagens leietakere benytter ulike arealer til både produksjon, kort- og langtidslagring. Vi tilbyr også kontorer, showroom, dusj/wc og garderobe.

Fasiliteter

I tillegg til selve bygningsmassen tilbyr vi også gode fasiliteter både innendørs og utendørs:
Fleksible arealer med mange innganger og inndelingsmuligheter
God takhøyde
Store porter for inn- og utkjøring
Betongdekke
FG-godkjente lås
Mulighet for alarm
Smøregraver
Sponavsug
Mulighet for flisfyring
Trykkluftanlegg
Vakuum lavtrykksimpregneringskammer
Skinnemontert talje
Spiserom
Dusj
Kontorer
Showroom
Mulighet for å leie trebearbeidingsutstyr

Produksjonshall

Største enkeltareal er i produksjonshallen som er oppført i tre etasjer der første etasje er 50 meter lang. Til sammen over 1000 m2.

Andre arealer

I tillegg til den store produksjonshallen med tilhørende kontorer, showroom, dusj/wc og garderobe har vi også kaldlager, garasjer (enkeltgarasjer) for personbiler og store kjøretøy og store nylig opprustede utendørsarealer rundt bygningene.
Stokmo Eiendom og Utleie AS
7580 Selbu | Tlf 48052880 | E-post eiendom@stokmo.no