Lagring/parkering

Hvis du eier det, så kan vi oppbevare det

Det er ikke bare bedrifter som har behov for lagringsplass. Hos oss lagres det bobiler, campingvogner, båter og annet utstyr. Vi dekker også andre korte og langvarige lagringsbehov, gjerne i egne, avlåste oppbevaringsrom.

Vi er sentralt lokalisert, 60 minutter fra Trondheim, 40 fra Værnes.

Kjøretøy - campingvogner, veteranbiler, båter, snøscootere...

Vi har alt fra enkeltgarasjer beregnet for personbiler til innendørs oppbevaring av busser, maksimal høyde som kan lagres innendørs er 510 cm. Deler av arealene er garantert frostfrie. Hvis kjøretøyet er lov å kjøre på veg i Norge, så kan det vinterlagres hos oss. Vi har også svært rimelige utendørs oppstillingsplasser.

Det er mulighet for lading av batterier, og vi sikrer parkeringsarealene med FG-godkjente lås.

Vi er meget fleksible når det gjelder tidspunkt for levering og henting, og tilbyr både nøkkeldropp og sikker henting av utstyret.

Annen lagring - tømmer, kjøleanlegg, flyttelass, bygningsvarer

Ulike lagringsbehov krever ulike fasiliteter. Vi har det meste. Fra utendørslagring til støvfri og frostfri innendørs lagring. Innendørsarealene kan lett deles opp, og vi tilbyr alt fra bærehjelp til gaffeltruck når noe skal inn eller ut.Stokmo Eiendom og Utleie AS
7580 Selbu | Tlf 48052880 | E-post eiendom@stokmo.no